Astma

Astma (asthma) (celým názvem astma bronchiale) je onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k dlouhodobému zánětu sliznic v dýchacím ústrojí, což postupem času vede ke ztíženému dýchání až k dechové nedostatečnosti. Ačkoliv je astma řazeno k civilizačním chorobám, bylo popsáno již římským lékařem Galénem.

Samotné slovo asthma je řeckého původu a označuje dechovou nedostatečnost, dušnost neboli „krátkodechost“. Ta může být vyvolána i dalšími příčinami. Proto se v medicíně rozlišují astma bronchiale (vyvolané zúžením dýchacích cest) a astma cardiale (vyvolané neschopností srdce odčerpávat krev z plic).

V současnosti je pojem astma používán takřka výhradně pro bronchální astma. Většina astmatiků je i na něco alergická.