Účinnost terapie

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má institut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací. Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediný institut, který může v oblasti biorezonanční terapie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu. Zde Vám předkládáme malý výběr z předložených studií.

Bruce Lipton, Ph.D. - Jak fungují buňky

Skvělá přednáška od známého Bruce Liptona o tom, Jak fungují buňky, organismy, myšlenky a mnohem více. Velmi jednoduše, ale při tom do hloubky popsané.

Jak funguje biorezonance Bicom

Vědecké studie

Zde (video) naleznete vědeckou studii s velmi jasnými a zřejmými výsledky, které dokazují, že biorezonance objektivně funguje.
Souhrn 15 nezávislých studií: www.bicom-optima.cz/texts/15Studii.pdf

Objednejte se telefonicky

volejte 775 751 315